StoryEditor
4 kantunaOTEŽAN IZVOZ

Koronavirus privezao za kraj zadarske ribare, smanjenje ulova nije bilo veliko za plivarice, ali je u travnju bijele ribe koćom ulovljeno upola manje

Piše Mišel Kalajžić
15. svibnja 2020. - 17:46
foto ilustracijaLuka Gerlanc/Cropix

Proglašenjem pandemije korona virusa COVID-19 i uvođenjem sigurnosnih mjera, u sektoru ribarstva na zadarskom području nastupile su velike promjene. Zatvorene su bile granice, izvoz u Italiju i Španjolsku koja su najznačajnija izvozna tržišta je stao, zatvoreni su bili restorani i ribarnice. U tom periodu ribari praktično nisu imali gdje plasirati ribu jer su svi važni prodajni kanali bili obustavljeni, pogotovo se to odnosilo na ribare koji se bave koćarstvom jer su sva njihova tržišta u jednom trenutku bila zatvorena. Sve to je prouzročilo i nužne prilagodbe u cijelom sektoru ribarstva koji se našao u vrlo teškoj situaciji.

- Na području Zadarske županije izdano je i aktivno 404 povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru. Dva najzastupljenija ribolovna alata kojima se bilježi najveći ulov i iskrcaj su okružujuća mreža plivarica za malu plavu ribu (srdelara) i pridnena povlačna mrežu koća. Ulov zadarskih plivarica predstavlja gotovo 50 posto ulova navedenim alatom u Republici Hrvatskoj, dok ulov zadarskih koćara predstavlja oko 7 posto ukupnog koćarskog ulova. Tijekom trajanja epidemioloških mjera prouzročenih pandemijom korona virusa COVID-19, u pogledu ulova plivaricama nisu se dogodile značajne promjene, dok je u mjesecu travnju kod ulova pridenom povlačnom mrežom koćom zabilježen značajniji pad ulova iz razloga smanjenja broja plovila uključenih u ribolov u referentnom razdoblju, budući da je na snazi bila privremena obustava ribolova ovim alatom kao kompenzacijske mjere donesene s ciljem smanjenja negativnih posljedica pandemije. Plasman male plave ribe nastavljen je uhodanim kanalima distribucije tako da se glavnina plasira u tvornice za preradu ribe i uzgajališta tune, dok se manji dio nudi na lokalnim domaćim ribarnicama. Bilježi se povećanje prodaje koćarskog ulova izravno s ribarskih plovila i to u vrijeme kada su radi provođenja epidemioloških mjera ribarnice bile zatvorene, dok su ugostiteljski objekti tek sada počeli raditi. Uz to, izvoz na naše glavno tržište Italiju, bio je otežan – navode u Upravi za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede.

U pogledu ulova male plave ribe u ožujku je, s istim brojem plovila, ulov u 2020. smanjen u odnosu na 2019. godinu za 250 tona ili 10 posto. U travnju, zbog privremene obustave za proglašene zbog pandemije, smanjen je bio i broj plovila koja su obavljala ribolov te je ukupan ulov u tom mjesecu ove godine manji za više od 285 tona u odnosu na travanj prethodne godine.
U pogledu ulova bijele ribe pridnenom povlačnom mrežom koćom, u ožujku je ulov na području Zadarske županije smanjen za 5 posto u odnosu na isti mjesec 2019. godine dok je u travnju ulov smanjen za 55 posto u odnosu na travanj 2019. godine, što je također prvenstveno posljedica privremene obustave koja je na snazi.

Upravu za ribarstvo pitali smo hoće li se omogućiti prodaja ribe direktno s brodova i na kojim pozicijama u Zadarskoj županiji?

- Za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa COVID-19 Ministarstvo poljoprivrede je na nekoliko načina pokušalo olakšati ribarima prodaju ribe. Stoga je izmijenjen postojeći propis i ukinuto je prethodno dnevno vrijednosno ograničenje za prodaju s plovila tako da danas ribar može, za vrijeme proglašene ugroze po javno zdravlje, sav dnevni ulov prodavati s plovila. O navedenom smo izvijestili Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Stožer civilne zaštite kako bi bili upoznati te kako bi osigurali provođenje epidemioloških mjera. Nadalje, pokrenuli smo inicijativu prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u smislu određivanja lokacija i vremena za obavljanje prodaje ribe s ribarskih plovila krajnjim potrošačima. Nadležno ministarstvo podržalo je tu inicijativu i kontaktiralo obalne županije i nadležne lučke uprave, kako bi se ribarima omogućila prodaja s plovila uz pridržavanje sigurnosnih uvjeta. Također, u to se aktivno uključila i Zadarska županija te je pokrenula inicijativu prema lučkim upravama da donesu odluke o lokacijama i načinu prodaje s plovila, no do sada nismo dobili povratne informacije – kazali su.

Pasivni alati

Na zadarskom području ribolov se obavlja i pasivnim ribolovnim alatima uglavnom plovilima manjima od 10 metara. Ipak, tradicionalno se radi o manjim ulovnim količinama čiji se podaci dostavljaju jednom mjesečno za prethodni mjesec te su informacije još uvijek u statusu prikupljanja, unosa i validacije te ih nije moguće u ovom trenutku koristiti za usporedbu ulova u odnosu na stanje iz 2019. godine.

Obustava aktivnosti

Privremena obustava ribolovnih aktivnosti za plovila koja obavljaju ribolov pridenom povlačnom mrežom koćom započela je 15. travnja i trajat će do 15. lipnja ove godine, dok je privremena obustava u uvjetima epidemije koronavirusa za plovila koja koriste alat okružujuću mrežu plivaricu – srdelaru započela 8. travnja i trajala je do 1. svibnja. Na zadarskom području od ukupno 42 aktivne koće, u privremenoj obustavi je trenutno 15 koća, dok je od ukupno 58 aktivnih plovila koja koriste alat okružujuću mrežu plivaricu - srdelaru, njih 6 sudjelovalo u privremenoj obustavi ribolovnih aktivnosti zbog pandemije COVID-19. U periodu od 1. do 30. svibnja na snazi je biološki utemeljena privremena obustava ribolova okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom radi zaštite inćuna u mrijestu, koja kao obveza proizlazi iz GFCM Plana upravljanja za malu plavu ribu u Jadranu. Ovom obustavom je obuhvaćeno svih 58 plovila sa Zadarskog područja, odnosno, ona je za sve obavezna.

Izdvojeno

03. kolovoz 2020 05:01