StoryEditor
Biznispuno upitnika

Provjerili smo u Poreznoj upravi: tko i kako može tražiti odgodu plaćanja i što je s PDV-om?

Piše Diana Barbarić
27. ožujka 2020. - 10:12
Ivica Kusić, šef Porezne uprave u SDŽ

Iako još od siječnja na dnevnoj bazi dobivamo vijesti iz Kine o epidemije koja puno toga mijenja, sve nas je opet nekako zatekla epidemija i jako je puno novosti i upitnika oko cijele situacije.

Država pokušava sanirati gospodarsku štetu koja će nesumnjivo pratiti i već prati novi nametnuti režim života. Dio olakšica građani i poslodavci očekuju od Porezne uprave, a što konkretno nude i kako su organizirali svoj posao, pitali smo Ivicu Kusića, čelnog čovjeka Porezne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

- Snalazimo se najbolje što možemo, pokušavajući zaštititi zdravlje naši korisnika i službenika, a pritom omogućiti svim poreznim obveznicima nesmetano ostvarenje njihovih prava u poreznom postupku.

Još prethodnog tjedna smo definirali rizičnost populacije naših službenika i rasporedili sve skupine za rad u ovakvoj situaciji. Svi naši službenici imaju dovoljne količine zaštitnih maski, rukavica i dezinfekcijskih sredstava kako bi nesmetano mogli obavljati posao. Naglasak smo stavili na sve beskontaktne komunikacije poput e-porezne, web portala "Pišite nam“, kao i primanje redovne pošte i telefonskih poziva od strane poreznih obveznika.

Što sve porezni obveznici mogu zatražiti po osnovi odgode plaćanja uslijed posebnih okolnosti vezanih koronavirusom?

- Svi poduzetnici, temeljem odredbi zakona i pravilnika, a ukoliko im posebne okolnosti utječu na poslovanje s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti, mogu Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti, koji je dostupan na web stranici Porezne uprave. Zahtjev, moguće je podnijeti  Poreznoj upravi i putem sustava e-Porezna, elektroničkom poštom u sustavu „Pišite nam“ – pri čemu je moguće popuniti i priložiti Zahtjev za odgodom plaćanja, a iznimno i neposrednim telefonskim kontaktom u nadležnoj ispostavi zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

Koji su uvjeti za podnošenje zahtjeva za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti?

- Za odgodu svih poreznih obveza podnosi se samo jedan zahtjev, a na dan njegova podnošenja morate biti uredan porezni obveznik. Morate i dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza, što ćete učiniti ili upisom podataka o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili opisom i obrazloženjem, u bitnome, zašto očekujete pad prometa u narednih tri mjeseca. Iznimno, tolerirat će se ako je iznos poreznog duga manji od 200 kuna, ali naravno da Porezna uprava neće biti prerevna i odmah odbiti zahtjeve obveznika s većim dugom od propisanog, već će racionalno pristupiti problemu i očekivati da će poduzetnici u periodu odlučivanja o zahtjevu podmiriti taj iznos.

Ako je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20. lipnja 2020. temeljem prijava koje podnosite ili zaduženja koja zadužujemo u skladu s posebnim propisima na vašim porezno-knjigovodstvenim karticama odgodit će se za tri mjeseca. Prihvatom istog zahtjeva, ostaje obveza da se sve porezne prijave podnesu u rokovima, a Porezna će automatski prolongirati obvezu i evidentirati odgodu poreznih obveza.

Što se sve smatra dospjelom poreznom obvezom?

- To je obveza poreza i drugih javnih davanja izuzev carina i trošarina. Pojednostavljeno, dospjelom poreznom obvezom smatra se svaka obveza koja prema posebnim propisima dospijeva od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. godine.

Što je s obvezom PDV-a?

- Ako se zahtjev podnosi za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost, tada poduzetnik mora ispuniti dodatni kriterij. Podnositelj zahtjeva u tom slučaju može biti poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost. Važno je istaknuti da se taj kriterij odnosi samo na dospjelu obvezu poreza na dodanu vrijednost.

Pojednostavljeno, prema donesenim mjerama, pravo na odgodu PDV imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 milijuna kuna, uz uvjet da porez obračunavaju prema izdanim računima. Porezna uprava će vas po potrebi, po dospijeću PDV obrasca za 3. mjesec ili 1. kvartal te naredna razdoblja oporezivanja, kontaktirati radi utvrđenja da li je porez na dodanu vrijednost po izdanim računima podmiren u cijelosti.

Pravo na odgodu poreznih obveza ne odnosi na obvezu poreza na dodanu vrijednost za veljaču za koji se PDV obrazac trebao podnijeti do 20. ožujka, a koji dospijeva do 31. ožujka.

Pružaju li Vladine mjere mogućnost smanjenja mjesečnih predujmova?

Naravno, mjere uključuju i mogućnost smanjenja visine mjesečnih predujmova poreza na dobit odnosno dohodak, a više informacija se može naći na našoj web stranici.

#POREZNA UPRAVA#PDV#KORONAVIRUS

Izdvojeno

06. lipanj 2020 12:41