StoryEditor
OtociPromo

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Jelsa

Piše EP
22. listopada 2020. - 09:23

Općina Jelsa je 06. studenog 2019. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Jelsa čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. godine. Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta u Općini Jelsa, referentnog broja KK.06.3.1.03.0180, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Razdoblje provedbe projekta je od 26. rujna 2019. godine i traje najkasnije do 31. prosinca 2020.

Ukupna vrijednost projekta je 3.220.633,25 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 3.013.766,06 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 2.561.701,15 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta Jelsa osigurat će se infrastruktura za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će posljedično utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova) te pridonijeti uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom.

Lokacija reciklažnog dvorišta Jelsa nalazi se na k.č.br.1642 k.o. Vrisnik. Otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u prosincu 2020. godine. Reciklažnim dvorištem upravljat će tvrtka JELKOM d.o.o. Vrboska.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?

Izdvojeno

25. studeni 2020 12:26